HSK / YCT

Nauka Języka Chińskiego


w Olsztynie

HSK / YCT


hsk

HSK 汉语水平考试 (Chinese Proficiency Test)

jest międzynarodowym egzaminem potwierdzającym poziom wiedzy i umiejętności komunikacyjnych w języku chińskim. Jego główna część to test opracowany przez Centrum HSK Pekińskiego Uniwersytetu Kultury i Języka. Podstawowym celem egzaminu jest ocena znajomości języka chińskiego, a certyfikaty HSK honorowane są przez uniwersytety i firmy na całym świecie. Obcokrajowcy, zamierzający podjąć studia w Chinach, powinni zdać egzamin HSK na poziomie co najmniej czwartym. Egzamin HSK jest przeznaczony dla osób dorosłych; egzamin pisemny obejmuje sześć poziomów, ustny (HSK Speaking Test) - trzy

Poziom I i II egzaminu pisemnego składa się z testu rozumienia ze słuchu oraz rozumienia tekstu pisanego.

Na poziomie III, IV, V i VI poza rozwiązaniem testu rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstu pisanego należy wykazać się także pisaniem.

W Polsce egzamin HSK można zdawać w centrach egzaminacyjnych powstałych przy Instytutach Konfucjusza.

YCT 中小学生汉语考试 (Youth Chinese Test)

jest międzynarodowym, standaryzowanym egzaminem z języka chińskiego dla młodzieży, zaprojektowany tak, aby zachęcać uczniów szkół podstawowych i średnich do nauki języka mandaryńskiego oraz do rozwijania i doskonalenia ich zdolności w tej dziedzinie.

Egzamin YCT składa się z części pisemnej i ustnej. Egzamin pisemny dostępny jest na czterech poziomach, a ustny na dwóch.

Szczegółowe informacje dot. egzaminów z języka chińskiego na stronie http://www.chinesetest.cn/index.do 

Skala znajomości języka chińskiego została zintegrowana z poziomem biegłości językowej wprowadzonej przez Radę Europy (Europejski System Opisu Kształcenia Językowego CEF)


Zakres słownictwa do poszczególnych poziomów HSK i YCT vs CEF


HSK YCT Ilość słownictwa poziom CEF
  YCT 1 80  
HSK 1 YCT 2 150 A1
HSK 2 YCT 3 300 A2
HSK 3 YCT 4 600 B1
HSK 4   1200 B2
HSK 5   2500 C1
HSK 6   5000 C2
Co-liber3 morzecherbaty english club