Nauka Języka Chińskiego


w Olsztynie

汉语水平考试 (Chinese Proficiency Test)

jest międzynarodowym egzaminem potwierdzającym poziom wiedzy i umiejętności komunikacyjnych w języku chińskim. Jego główna część to test opracowany przez Centrum HSK Pekińskiego Uniwersytetu Kultury i Języka.

Podstawowym celem egzaminu jest ocena znajomości języka chińskiego, a certyfikaty HSK honorowane są przez uniwersytety i firmy na całym świecie. Obcokrajowcy, zamierzający podjąć studia w Chinach, powinni zdać egzamin HSK na poziomie co najmniej czwartym. Egzamin HSK jest przeznaczony dla osób dorosłych; egzamin pisemny obejmuje sześć poziomów, ustny (HSK Speaking Test) - trzy

Poziom I i II egzaminu pisemnego składa się z testu rozumienia ze słuchu oraz rozumienia tekstu pisanego.

Na poziomie III, IV, V i VI poza rozwiązaniem testu rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstu pisanego należy wykazać się także pisaniem.

W Polsce egzamin HSK można zdawać w centrach egzaminacyjnych powstałych przy Instytutach Konfucjusza.