Nauka Języka Chińskiego


w Olsztynie

中小学生汉语考试 (Youth Chinese Test)

jest międzynarodowym, standaryzowanym egzaminem z języka chińskiego dla młodzieży, zaprojektowany tak, aby zachęcać uczniów szkół podstawowych i średnich do nauki języka mandaryńskiego oraz do rozwijania i doskonalenia ich zdolności w tej dziedzinie.

Egzamin YCT składa się z części pisemnej i ustnej. Egzamin pisemny dostępny jest na czterech poziomach, a ustny na dwóch.

Szczegółowe informacje dot. egzaminów z języka chińskiego na stronie http://www.chinesetest.cn/index.do

Skala znajomości języka chińskiego została zintegrowana z poziomem biegłości językowej wprowadzonej przez Radę Europy (Europejski System Opisu Kształcenia Językowego CEF)